„Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski - etap II”

Głównym celem realizowanego projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego dziesięciu drewnianych, zabytkowych kościołów oraz ich zabytkowego wyposażenia poprzez przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich. Projektem zostało objętych 10 zabytkowych drewnianych kościołów usytuowanym na terenie Archidiecezji Poznańskiej i Wielkopolski.

 

W efekcie przeprowadzonego projektu nastąpi poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego, a także podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu. Po realizacji projektu obiekty staną się częścią Szlaku Turystycznego Kościołów Drewnianych Wielkopolski. W ramach oferty kulturalnej, realizowany będzie odrębny program edukacyjno-kulturalny zatytułowany „Opowieści Korników’, w ramach którego organizowane będą m.in.: cykliczne koncerty, warsztaty muzyczne i literackie oraz wystawy tematyczne.

Projekt: „Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski  –etap II” dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na latach 2014-2020, prowadzony w latach 2016-2020, objął 10 cennych, zabytkowych, drewnianych kościołów zlokalizowanych na trasie wyznaczonego przez Archidiecezję Poznańską Szlaku Turystycznego Kościołów Drewnianych Wielkopolski. Kościoły te znajdują się w miejscowościach: Bagrowo, Buk, Łęki Wielkie, Łomnica, Mączniki, Oborniki Wlkp., Słopanowo, Zakrzewo k. Rawicza, Domachowo oraz Jezierzyce Kościelne. Każdy z nich to bezcenna pamiątka i świadectwo historii naszego regionu. Świątynie powstawały głównie w XVIII wieku, lecz w ich wnętrzach można odkryć nieco starsze wyposażenie. Ciekawostką jest fakt, że niedawno datę budowy jednego z nich – kościoła pw. św. Michała w Domachowie – ustalono na wiek XIV.

Drewniane kościoły Wielkopolski charakteryzują się niepowtarzalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, niezwykłą ikonografią, bogatym wyposażeniem wnętrza, co czyni z nich perłę sakralnej architektury drewnianej, ukrytą nierzadko w mało znanych zakątkach województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu przeprowadzono prace renowacyjno-konserwatorskie w wyżej wymienionych świątyniach, nadając wiekowym wnętrzom nowy blask, a cenne zabytki architektury zyskały nowy, atrakcyjny wygląd. Dzięki podjętym działaniom w zabytkowych świątyniach można podziwiać m.in. odnowione ołtarze, chrzcielnice, polichromie figuralno-ornamentalne o tematyce biblijnej, figury czy malowidła, a same kościoły mogą starać się o miano centrum kultury w swoich miejscowościach i okolicy. Odnowione świątynie niewątpliwie staną się wyjątkowymi miejscami, w których sprawowana jest liturgia, ale będą też stanowić ważne punkty kulturalne i edukacyjne na mapie Polski.

Prowadzone w ramach projektu działania przyczynią się do zwrócenia uwagi na piękno i bezcenną wartość zabytkowych, drewnianych świątyń oraz bez wątpienia wpłyną na rozwój turystyki w Wielkopolsce.

Kalendarium zdarzeń będzie na bieżąco udostępniane na stronie internetowej projektu: www.drewnianekoscioly.pl oraz na stronach internetowych parafii.

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.