Charakterystyka stanu aktualnego kościoła pw. Św. Katarzyny w Bagrowie

Parafia w Bagrowie była erygowana przy lokalizacji wsi już w XIV w. (wzmiankowana po raz pierwszy w 1404 roku ). Sam kościół parafialny pw. św. Katarzyny Panny Męczenniczki istniał już w początku XVI w. Wspomina o nim Liber Beneficiorum z 1510 roku. Pierwotny kościół w XVII w. popadł w ruinę. Nie mając możliwości odrestaurowania go, w 1677 r. ówczesny właściciel wsi oddał go w zarząd OO. Franciszkanom z Poznania na 15 lat z obowiązkiem wybudowania w ciągu 5 lat nowego kościoła. Na mocy osobnego układu z 1682 roku Franciszkanie objęli probostwo i wyremontowali istniejący kościół. W 1751 w miejsce starej świątyni wznieśli Franciszkanie nowy kościół, również drewniany, konsekrowany w 1752 roku przez biskupa Pawłowskiego sufragana poznańskiego. Franciszkanie ustąpili z parafii w 1822 roku.

Obecny kościół jest drewniany jest budynkiem orientowanym, jednonawowym, wybudowanym w konstrukcji zrębowej na podmurówce z cegły. Wieloboczne prezbiterium jest wyraźnie niższe od nawy, do jego boku dobudowana jest murowana zakrystia. Od zachodu do nawy przylega wieża w konstrukcji słupowej z płaskim dachem zwieńczonym krzyżem.

We wnętrzu zgromadzone jest cenne zabytkowe wyposażenie. Profilowana belka tęczowa udekorowana jest dwoma rzeźbami aniołów pochodzących z drugiej połowy XVI wieku. Ołtarz główny pochodzi z drugiej polowy XVII w., zaś dwa ołtarze boczne są późniejsze i datowane są na z XVIII. Obrazy ołtarzowe i ścienne powstały w podobnym czasie jak ołtarze tj. z XVII XVIII w.
Na cmentarzu przykościelnym znajduje się późnoklasycystyczny nagrobek kamienny Edwarda Dobrogojskiego, poległego w 1848 roku pod Miłosławiem. Parafia liczy 98 osób i jest najmniejszą parafią w Polsce.
W sierpniu 2011 r. został zakończony kapitalny remont wieży, dachu kościoła i ścian zewnętrznych wraz z wymianą okien i drzwi. Teren wokół kościoła został zmeliorowany i ogrodzony. Położono także granitowy pas procesyjny.

W latach 2017-2019 przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 były prowadzone prace konserwatorskie wnętrza i zabytkowego wyposażenia kościoła. Prace objęły :

  • ołtarz główny drewniany z II połowy VIII w.,
  • ołtarz boczny św. Antoniego pochodzący z okresu ok. 1680r.,
  • parę aniołów z belki tęczowej – rzeźby pochodzące z połowy XVII w.,
  • rzeźby św. Katarzyny i św. Stanisława Biskupa,
  • tablica z napisem.

Dane kontaktowe:
Parafia pw. św. Wawrzyńca w Mącznikach
Mączniki 19
63-000 Środa Wlkp.
tel. 502 560 956, 61 285-25-47
www.maczniki.archpoznan.pl