Charakterystyka stanu aktualnego kościoła pw. Michała Archanioła w Jezierzycach Kościelnych

Pierwsze znane wzmianki o Jezierzycach pochodzą z r. 1399 i była to wieś rycerska. W roku 1466 dokumenty wspominają plebana Michała. Przed rokiem 1510 kościół przyłączono do Gołanic jako filialny. W XIV w. na krótki czas został przejęty przez protestantów razem z gołanicką świątynią, a po tym na stałe afiliowany do kościoła w Gołanicach. W trakcie pożaru pod koniec XVIII w. pierwsza świątynia prawdopodobnie w całości spłonęła. Kościół został odbudowany, a nad drzwiami wieży widnieje data 1806 r, która jest prawdopodobną datą ukończenia budowy murowanej wieży.

Obecny kościół jest budowlą o konstrukcji zrębowej na murowanej podmurówce, zewnętrznie pionowo oszalowany. Pierwotne drewniane podwaliny świątyni uległy zniszczeniu i na początku lat 60‑tych XX wieku został podniesiony, obmurowany i zabezpieczony przez Parafian czynem społecznym. Orientowany, jednonawowy wzniesiony na rzucie prostokąta z przyległym od wschodu węższym prostokątnym prezbiterium, od północy przylega zakrystia oraz kruchta. Całość pokryta dachem dwuspadowym krytym gontem. Od zachodu przylega dwukondygnacyjna kwadratowa wieża z kruchtą w przyziemiu w dolnej kondygnacji otynkowana, górą oszalowana, pokryta dachem namiotowym z iglicą. Otwory okienne i drzwiowe są  prostokątne, okna szczeblinowe i okratowane, drzwi wykonane współcześnie.

Wnętrze kościoła jest otynkowane, nawa i zakrystia pokryte stropem płaskim przechodzące w części prezbiterialnej w pozorną kolebkę. W części zachodniej nawy empora chórowa wsparta jest na drewnianych słupach z belkowym stropem w podchórzu.

Wyposażenie stanowi zabytkowy barokowy ołtarz główny z pierwszej połowy XVIII w. z obrazami przedstawiającymi św. Michała Archanioła w polu środkowym i św. Jana Chrzciciela w antependium, barokowa ambona pochodząca z 1 połowy XVIII wieku, późniejszy ołtarz boczny z XIX w.  oraz dwa wcześniejsze krucyfiksy, z przełomu XVI i XVII w. oraz pocz. XVIII wieku. W latach 2004-2006 przeprowadzono remont wieży, dachu i odświeżono wnętrze kościoła. W 2006 r. zainstalowano sygnalizację przeciwpożarową i antywłamaniową

W latach 2017-2019 przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 były prowadzone prace konserwatorskie wnętrza i  zabytkowego wyposażenia kościoła. Prace objęły :

  • ołtarz główny z 1 połowy XVIII w.,
  • ołtarz boczny – strona południowa z XIX w.,
  • ambona późnobarokowa z 1 połowy XVIII w.,
  • prospekt organowy neobarokowy z XIX w.

Lokalizacja Kościoła:
Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Jezierzycach Kościelnych
ul. Jezierzyce Kościelne, ul. Leszczyńska 45
64-117 Krzycko Małe

Kontakt – proboszcz w Gołanicach; Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła
Gołanice, ul. Parkowa 19; 64-117 Krzycko Małe
tel. 65 533-15-78