Charakterystyka stanu aktualnego kościoła pw. Św. Katarzyny i Niepokalanego Serca Maryi w Łękach Wielkich

Pierwsze wzmianki o kościele w Łękach Wielkich  pochodzą już z 1298 roku. W 1504 roku w miejsce pierwotnej wzniesiono następną świątynię drewnianą, która jednak  spłonęła w 1768 roku. Wtedy to pisarz wielki koronny Maksymilian Mielżyński ufundował w 1776 roku obecnie istniejący kościół. W 1870 roku świątynią podmurowano, natomiast w 1904 roku rozbudowano ją o dwie przybudówki od zachodu.

Jest to świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej, z zewnątrz oszalowana. Budynek zbudowany jest wyłącznie z drzewa modrzewiowego, pokryty gontem. Jest to budowla centralna na planie koła z krótkimi bocznymi ramionami oraz nieco dłuższymi ramionami wzdłuż osi, tworzącymi prezbiterium i chór muzyczny. Od strony wschodniej przylegają do nawy kościoła zakrystia i dawna loża, z kolei od zachodu trójkondygnacyjna wieża z kruchtą w przyziemiu, którą poprzedza nowsza i obszerniejsza kruchta dobudowana w 1870 roku.

W środku kościoła znajduje się olbrzymia eliptyczna kopuła zwieńczona klasycystycznym wazonem z blachy z krzyżem w szczycie. Wewnętrzne ściany świątyni pokryte są polichromią z 1777r. roku, przemalowaną w czasie restauracji ok. 1870 roku. Wnętrze kopuły pokryte jest polichromią przedstawiającą Trójcę Świętą wśród aniołów i obłoków, której w 1966 roku z okazji 1000-lecia chrztu Polski dodano postacie Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem oraz dwóch polskich świętych męczenników – św. Wojciecha i św. Stanisława Szczepanowskiego.

W neobarokowym ołtarzu głównym przez długie lata znajdował się obraz św. Katarzyny, patronki kościoła, jednak od 1958 roku mieści się w nim figura Matki Boskiej, a obraz św. Katarzyny przeniesiono do ołtarza bocznego. Po stronie lewej ołtarza głównego okazała ambona XVIII-wieczna, ozdobiona malowidłami z 1897 roku. Osobliwością kościoła jest pięknie rzeźbiona chrzcielnica z postacią Chrystusa Króla i Madonny z 1789 roku. Tuż obok chrzcielnicy, w prześwicie loży umieszczona jest  drewniana rzeźba z 1789 roku przedstawiająca scenę chrztu Chrystusa przez św. Jana Chrzciciela w wodach rzeki Jordan. W prawym – południowym ramieniu transeptu znajduje się ołtarz boczny Serca Jezusowego wzniesiony 1897r., w jego polu środkowym usytuowana jest figura Serca Jezusa. W lewym – północnym ramieniu transeptu usytuowano późnoklasycystyczny ołtarz boczny św. Katarzyny (również z 1897 r.). Pomiędzy wielkimi kolumnami w polu środkowym umieszczono w nim obraz ze sceną śmierci patronki kościoła – świętej męczenniczki Katarzyny Aleksandryjskiej. Obraz ten do 1958 roku zdobił centralną część ołtarza głównego. Na ścianie tuż przy ołtarzu usytuowana jest barokowa rzeźba z pierwszej połowy XVII wieku – Salvator Mundi, czyli Chrystusa Zbawcy Świata.

Kraniec zachodni świątyni zamyka nadwieszony chór muzyczny z wklęsło-wypukłą balustradą, na którym XVIII-wieczny prospekt organowy ozdobiony w górnej części rzeźbami aniołów i Okiem Opatrzności Bożej. Na chórze usytuowane są zabytkowe organy.

W otoczeniu kościoła na jednym z narożników stoi zabytkowa dzwonnica konstrukcji słupowo – ramowej z końca XVIII wieku kryta gontowym dachem namiotowym. Dzwony pochodzą z 1778 roku. Na terenie parafii znajduje się wiele kapliczek i figur przydrożnych, przeważnie św. Floriana, św. Wawrzyńca, Matki Bożej i Serca Jezusowego.

W latach 2017-2019 przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 były prowadzone prace konserwatorskie wnętrza i  zabytkowego wyposażenia kościoła. Prace objęły :

  • ołtarz główny XVIII w.
  • ołtarz boczny Serca Jezusowego wzniesiony 1897r.,
  • ołtarz boczny św. Katarzyny, późno klasycystyczny z 1897r.,
  • ambona drewniana z końca XVII w.,
  • chrzcielnica z 1789r.,
  • rzeźba Salvator Mundi wczesnobarokowa, z 1 połowy XVII w.,
  • krucyfiks barokowy z XVIII w.,
  • rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z 4 ćwierci XVIII w.,
  • prospekt organowy, późnobarokowy z końca XVIII – początku XIX w.
  • polichromię ścian i stropu kościoła (polichromia pierwotna z 1776r.)

Dane kontaktowe:
Parafia pw. św. Katarzyny i Niepokalanego Serca Maryi
64-062 Wolkowo,
Łęki Wielkie,
tel.  61 443-10-84