Charakterystyka stanu aktualnego kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Łomnicy

Kościół pw. Św. Wawrzyńca wybudowano z fundacji Edwarda Garczyńskiego, który w roku 1768 wszedł w posiadanie dóbr łomnickich i przystąpił do realizacji kompleksowego założenia pałacowo – parkowego wraz z kościołem. Początkowo został wzniesiony pałac, później oficyny dworskie i w roku 1770 kościół.

Obiekt wzniesiono na planie krzyża greckiego o wyraźnie zaakcentowanej centralnej części na planie ośmioboku. Od zachodu do kościoła przylega kruchta, a od wschodu nieco wydłużone prezbiterium z przylegającą doń prostokątną zakrystią. Jest to budowla drewniana wybudowana z bali w konstrukcji zrębowej oszalowana deskami, przykryta dachami dwuspadowymi krytymi łupkiem. Zlokalizowana centralnie latarnia wyrastająca ponad główny dach zwieńczona jest iglicą zakończoną krzyżem podtrzymywanym przez putto.

Wnętrze kościoła przykryte jest ośmiokątnym bębnem z wysoką czworoboczną latarnią o ściętych narożach wspartym na kolumnach zwieńczonych  zdobnymi głowicami. Osiem pól  bębna kopuły zdobią rokokowe polichromie z czasu powstania świątyni. Pozostała część kościoła przykryta jest drewnianym stropem płaskim z fasetami.

Cenne zabytkowe wyposażenie kościoła pochodzi z okresu jego budowy. Ołtarz główny jest drewniany jednokondygnacyjny, z wolnostojącą mensą. Całość jest bogato zdobiona i udekorowana ornamentem rocaillowym. W centralnej część nastawy ołtarzowej umiejscowiony jest malowany na płótnie obraz z przedstawieniem św. Wawrzyńca – patrona kościoła. Ołtarze boczne również bogato zdobione jednokondygnacyjne stanowią rodzaj rozbudowanych obramień centralnie umieszczonych w nim obrazów przedstawiających św. Teklę oraz św. Jakuba. W trakcie prac pod wtórnym monochromatycznym wykończeniem ołtarzy bocznych odkryto misterne malowidła inspirowane sztuką zaczerpniętą z kultury chińskiej i chińskiej porcelany tzw. chinoiserie.  Odkryto wśród nich motywy roślinne, zwierzęce (w tym owady) oraz mityczne. We wnętrzu znajdują się ponadto nawiązujące stylistycznie konfesjonały, ławy kolatorskie, stalle, feretron, chór muzyczny wsparty na kolumnach – z czasu powstania kościoła, a także droga krzyżowa.

W latach 2017-2019 przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 były prowadzone prace konserwatorskie wnętrza i zabytkowego wyposażenia kościoła. Prace objęły:

  • ołtarze boczne św. Jakuba i św. Tekli,
  • dekoracja malarska stropu, ścian, pilastrów i kolumn,
  • dwa konfesjonały,
  • stalle i ławy kolatorskie,
  • droga krzyżowa (11 stacji),
  • feretron,
  • chór muzyczny (w tym balustrada i kolumny podtrzymujące),

Dane kontaktowe:
Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Łomnicy
Łomnica 85
64-360 Zbąszyń
tel. 683867115
mail:
www.cudowneoblicze.pl