Charakterystyka stanu aktualnego kościoła pw. Św. Krzyża w Obornikach

Kościół filialny pw. Świętego Krzyża w Obornikach przynależy do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego.

Pierwotny kościół pw. Świętego Krzyża powstał zapewne w II poł. XIV w., w okresie intensywnego rozwoju gospodarczego i przestrzennego Obornik. Pierwsza historyczna wzmianka pochodzi z 1504 roku. W kolejnych latach, w wyniku wojen, niszczących powodzi rzeki Warty oraz pożarów świątynia została poważnie  zniszczona. W jej miejsce w 1766 r. wybudowano nowy kościół ufundowany przez mieszczkę obornicką Łucję Łojczykowską.

Świątynia jest typowym przykładem ryglowej wielkopolskiej architektury sakralnej 2. poł. XVIII w. Jest to budynek orientowany, jednonawowy. Ściany obwodowe mają konstrukcję złożoną szkieletowo zrębową  wypełnioną otynkowaną cegłą, na podmurówce z kamienia łamanego. Trójboczne zamknięte prezbiterium jest wyraźnie mniejsze od nawy głównej. Od północnej strony z dobudowaną od strony północnej zakrystią. W zachodniej części nawy wznosi się nad wydzieloną kruchtą, nad chórem muzycznym drewniana wieża, zwieńczona miedzianym, cebulastym, barokowym hełmem z prześwitem i stalowym krzyżem. Dachy są siodłowe kryte w całości gontem.

Kościół posiada wnętrze stylowo jednolite pochodzące z okresu budowy kościoła. Strop wspólny dla nawy i prezbiterium jest płaski, pokryty zdobną polichromią z lat 20 XX w., imitującą kasetony z rozetami. Nad prezbiterium namalowane jest realistyczne „Oko Opatrzności”. Całe wnętrze kościoła zdobione jest barwną polichromią. W trakcie prac prowadzonych w latach 2017-2019 pod wtórnie naniesioną polichromią odkryto i poddano konserwacji wcześniejszą bogatą dekorację.

Wyposażenie wnętrza stanowią m. in. pochodzące z okresu budowy pierwotnego kościoła (XVII i XVIII w.) późnobarokowe i rokokowe ołtarze główny i boczne, ambona oraz konfesjonały. Podczas prac renowacyjnych w roku 2018 odkryto i poddano konserwacji cenny obraz „Pięć Ran Pana Jezusa” pochodzący z ok. połowy XVI w.

W latach 2017-2019 przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 były prowadzone prace konserwatorskie wnętrza i  zabytkowego wyposażenia kościoła. Prace objęły :

 • ołtarz główny XVII i XVIII w.
 • ołtarz boczny św. Rodziny (XVIII w.) ,
 • ołtarz boczny Matki Boskiej Bolesnej XVII i XVIII w.
 • ambona (XVIII w.),
 • krucyfiks procesyjny XVIII w.,
 • obraz „Chrystus w Ogrójcu” pocz. XX w.
 • obraz „Qvo vadis Dominie” XIX/XX w.,
 • konfesjonały drewniane XIX w.,
 • balustrada chóru muzycznego (XVII w.),
 • polichromia ścian i stropu,
 • prospekt organowy (XIX w.).

Dane kontaktowe:
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach
Droga Leśna 60
64-600 Oborniki
 tel.  61 29 60 161
mail:  parafia@milosierdzie.com
www.milosierdzie.com