Charakterystyka stanu aktualnego kościoła pw. Św. Mikołaja w Słopanowie

Słopanowo od XII w. należało do zakonu cystersów. Sama parafia istniała już w XIV w. Budowa obecnego kościoła z fundacji Jana Kąsinowskiego miała miejsce w latach 1695-1699. W kolejnych latach wykonano późnorenesansową i barokową polichromię we wnętrzu kościoła. Podczas kapitalnego remontu dachu zostały wymienione więźby i gont. W latach 90 XX w zrekonstruowano wieżę i na nowo wykonano szalowanie kościoła.

Kościół pw. Św. Mikołaja reprezentuje dawny układ gotycki typowy dla prowincjonalnej architektury drewnianej doby kontrreformacji. To budowla orientowana, zbudowana w konstrukcji zrębowej na nowszym podmurowaniu, na zewnątrz oszalowana. Wieża w konstrukcji słupowo-ramowej usytuowana jest od zachodu. Przy północnej ścianie nawy znajduję się kruchta. Nawa i prezbiterium przykryte są jednym dachem krytym gontem. Wieżę kościoła wieńczy dach z latarnią i cebulasty, dwuczłonowy hełm również kryty gontem.

Wnętrze kościoła jest jednonawowe, z nawą na rzucie kwadratu i nieco węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie oraz od zachodu z chórem muzycznym. Nawę zdobią malowidła postaci śś. Wawrzyńca, Szczepana, Chrystusa Salwatora, a także sceny związane ze św. Mikołajem. Na chórze umiejscowiony jest obraz diabła kuszącego karczmarkę. Na szczególną uwagę zasługuje ambona oraz chrzcielnica z XVIII w. a także krucyfiks i figura św. Jana z XVII w. które umieszczone są na tęczowej belce.

Na cmentarzu przykościelnym chowano dawnych zarządców majątku oraz ich rodziny

W latach 2017-2019 przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 były prowadzone prace konserwatorskie wnętrza zabytkowego wyposażenia kościoła. Prace objęły:

  • ołtarza głównego, wraz z umieszczonym w ołtarzu obrazem św. Mikołaja i rzeźbami i pozostałymi elementami,
  • dwóch bliźniaczych ołtarzy bocznych z przedstawieniami figuralnymi,
  • rzeźby z łuku tęczowego: rzeźba Chrystusa na krzyżu oraz Maryi i Św. Jana
  • balustradę chóru,
  • organy.

Dane kontaktowe:
Parafia pw. św. Mikołaja w Słopanowie
Słopanowo 1
64-520 Obrzycko