Charakterystyka stanu aktualnego kościoła pw. Św. Klemensa w Zakrzewie k/Rawicza

Obecnie istniejący kościół pw. Św. Klemensa w Zakrzewie został wybudowany w roku 1610 w konstrukcji zrębowej. W 1647 r. od północy dobudowano do świątyni murowaną kaplicę grobową oraz zakrystię przylegającą do niej od wschodu. W 1728 r. istniejącą konstrukcję zrębową obudowano konstrukcją szkieletową, wzniesiono nową więźbę dachową, do której podwieszono pozorne sklepienie kolebkowe, a do zachodniej ściany szczytowej dobudowano wieżę o konstrukcji słupowo-ramowej. W 1730 r. całe wnętrze kościoła pokryto bogatą dekoracją malarską. W latach 1966-1967 kościół oszalowano.

Jest to kościół orientowany, jednonawowy z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Do nawy od zachodu przylega wieża mieszcząca w przyziemiu kruchtę, a od północy znajdują się murowane i tynkowane kaplica grobowa oraz zakrystia. Wszystkie elewacje bryły głównej kościoła oraz wieży są oszalowane deskami w układzie pionowym, na cokole z kamienia ciosanego. Dach kościoła jest stromy, pokryty gontem, natomiast wieża nakryta dachem namiotowym i zwieńczona hełmem ostrosłupowym.

Wnętrze kościoła nakrywa pozorne sklepienie kolebkowe wznoszące się nad gzymsem koronującym ściany. Część prezbiterialną wyodrębnia belka tęczowa z krucyfiksem pośrodku, udekorowana figurami Matki Boskiej i św. Jana z 1728 r. Wnętrze kościoła jest pokryte piękną bardzo bogatą figuralno-ornamentalną polichromią barokową z 1730 roku ze scenami z życia NPM, Chrystusa, Matki Boskiej, Apostołów, Ewangelistów i Św. Klemensa i Św. Stanisława z Piotrowinem. Całość dopełnia ornament roślinny.

W zachodniej części nawy znajduje się empora chóru muzycznego wsparta na dwóch rzeźbionych słupach z pełną balustradą i zabytkowymi organami. Ołtarz główny z obrazem przedstawiającym św. Klemensa  pochodzący z ok. z 1730 roku oraz dwa boczne i ambona są w stylu barokowym. W osobnej kaplicy, oddzielonej od kościoła kutą z żelaza kratą z pierwszej połowy XVIII w., znajduje się w barokowy ołtarz oraz łaskami słynący obraz Matki Boskiej Pocieszenia (2 połowa XVIII).

W latach 2017-2019 przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 były prowadzone prace konserwatorskie wnętrza i  zabytkowego wyposażenia kościoła. Prace objęły :

 • ołtarz główny, regencyjny z ok. 1730r.,
 • chrzcielnica z II połowy XVIII w.,
 • Ambona barokowa z 1 połowy XVIII w.,
 • dwa relikwiarze regencyjne z ok. 1730r.,
 • barokowa rzeźba – Chrystus Ukrzyżowany
 • krzyż procesyjny z 2 połowy XVIII w.,
 • pasja – figura Ukrzyżowanego z XVIII w.,
 • ołtarz Matki Boskiej w kaplicy bocznej, pochodzący z 2 połowy XVIII w.,
 • obraz „Chrzest Chrystusa” pochodzący z XVIII w.,
 • rzeźba „Chrystusa Zmartwychwstałego” pochodząca z drugiej połowy XVIII w.,
 • putta – barokowe rzeźby aniołków (trzy większe oraz dwa mniejsze),
 • Golgota (rzeźby na belce łuku tęczowego) – grupa rzeźb barokowych ludowych: Pasja, Matka Boska Bolesna, św. Jan Ewangelista),
 • prospekt organowy z XIX w.
 • organy.

Dane kontaktowe:
Parafia pw. Św. Klemensa w Zakrzewie
63-910 Miejska Górka
Zakrzewo 40
 tel.  65 547-43-40
mail:  zakrzewo.swklemens@archpoznan.pl